Αυξάνεται ο προϋπολογισμός προγραμμάτων αναβάθμισης και επανακατάρτισης ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Την αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων ανέργων και του προϋπολογισμού του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ανακοίνωσαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ‘Αδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι άνεργοι αυξάνονται από 150.000 σε έως 250.000, με αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού του έργου από τα 303.074.800 ευρώ στα 504.149.200 ευρώ.

Το έργο αφορά στην παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους (upskilling) και την επανειδίκευσή τους (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες καθώς και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού, προκειμένου να μειωθεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων των ανέργων σε σχέση με τις δεξιότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας και να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των ωφελούμενων.

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιων προσκλήσεων της Δ.ΥΠ.Α. όπου θα καθορίζονται οι όροι υλοποίησης του εκάστοτε προγράμματος. Για τις ανάγκες του έργου θα δημιουργηθούν Μητρώα παρόχων Κατάρτισης και Πιστοποίησης, όπως θα προβλέπονται στις Δημόσιες Προσκλήσεις.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ‘Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι «η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι μείζονος σημασίας για το μέλλον της εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας έχει καθήκον να εξασφαλίσει για το εργατικό δυναμικό της χώρας, τα απαραίτητα κονδύλια για προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) και επανακατάρτισης (reskilling) προκειμένου να καλύψει ένα ευρύ φάσμα των αναγκών της αγοράς και της κοινωνίας. Είναι πολύ ευτυχές ότι η αύξηση του προϋπολογισμού για το έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τα προγράμματα αυτά, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους ωφελούμενους να καταρτιστούν σε κλάδους υψηλής ζήτησης. Δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, επενδύουμε στη δημιουργία επαγγελματιών που θα οδηγήσουν τον κόσμο της εργασίας σε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε ότι «η απόφαση για αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων ανέργων και του προϋπολογισμού του Προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί ακόμα μια έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής επιλογής της Κυβέρνησης να συνδυάζει την ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή. Επιπροσθέτως, η ίδια απόφαση, υπογραμμίζει το ρόλο των ευρωπαϊκών πόρων στην επίτευξη του στόχου για μια δυναμική παραγωγική και εξωστρεφή οικονομία με παράλληλη ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι επίσης, μια αποστομωτική απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι επιμένουν να χρησιμοποιούν αστήρικτες αιτιάσεις περί δήθεν υποστήριξης των λίγων και ισχυρών από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα και σοβαρότητα στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων προς όφελος της κοινωνίας».

Σημειώνεται ότι Υπουργείο Ευθύνης του Έργου είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Φορέας Υλοποίησης είναι η ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης).

Το έργο εντάσσεται στη δράση «Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση και το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων», στον άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», και τον πυλώνα ανάκαμψης «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του ΤΑΑ.

Πηγή Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Τα σχόλια είναι κλειστά.