Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν στις αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

GREECE 24 LOGOΑυξημένες απολαβές θα έχουν όσοι μισθωτοί απασχοληθούν στις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, σύμφωνα με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το κέντρο πληροφόρησης εργαζόμενων και ανέργων του ιδιωτικού τομέα.

 

Ποιες είναι όμως οι επίσημες αργίες της εορταστικής περιόδου.

Οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι οποίες προβλέπονται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας από το νόμο είναι οι εξής:

  • η Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2023 (Χριστούγεννα)
  • η Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023 (δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων),
  • η Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024 (Πρωτοχρονιά)
  • το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024 (Θεοφάνια)

Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.

Σημειώνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας, ενώ δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

Αρχικά, αναφορικά με την αμοιβή των εργαζομένων θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την μέρα αυτή και στους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν.

Εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.

Αντίθετα, εάν ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει την επιχείρηση και εφόσον οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους (αν αμείβονται με μισθό) και 75% προσαύξηση στο νόμιμο ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) καθώς επίσης και καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει κανονικά την επιχείρησή του και οι μισθωτοί με δική τους πρωτοβουλία δεν εργαστούν, τότε δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) ή το 1/25 του μισθού τους (αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό).

Για το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024 (Θεοφάνια), ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για την αμοιβή των εργαζομένων ανάλογα με το εάν η επιχείρηση που εργάζονται δεν λειτουργεί ή λειτουργεί νόμιμα τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

Ωστόσο, επισημαίνονται τα εξής:

  • στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, οι εργαζόμενοι, που εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και αμείβονται με ημερομίσθιο, δεν απασχοληθούν το Σάββατο 6 Ιανουαρίου, αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον.
  • στις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν, οι εργαζόμενοι που εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και η εργασία τους που παρέχεται το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024 αποτελεί την 6η ημέρα εργασίας της εβδομάδας, με την επιφύλαξη και των λοιπών ρυθμίσεων της νομοθεσίας, η διάρκειά της απασχόλησής τους δεν μπορεί να υπερβεί τις 8 (οκτώ) ώρες και το καταβαλλόμενο σύμφωνα με τις παραπάνω προσαυξήσεις ημερομίσθιο τους προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 40%.

ΠΗΓΗ: https://www.cnn.gr/

Τα σχόλια είναι κλειστά.